Fotografía: Diego Fierce
Styling: Diego Ibáñez
Hair and Make Up: Gustavo René Bortolotti
Modelo: Diane @PARAGON

Abrigo de Lana PINK MAGNOLIA, brassiere CALVIN KLEIN, falda ARMANDO TAKEDA, aretes JERARDA LAKE, botas DIEGO IBAÑEZ

 

Brassiere CALVIN KLEIN, falda ARMANDO TAKEDA, zapatos NINE WEST, aretes JERARDA LAKE

 

Brassiere CALVIN KLEIN, falda ARMANDO TAKEDA, aretes JERARDA LAKE

 

Brassiere CALVIN KLEIN, bata KAREN PARETI, falda ANGELA REYNA, zapatos DIEGO IBAÑEZ, aretes JERARDA LAKE

 

Abrigo de lana PINK MAGNOLIA, brassiere CALVIN KLEIN, aretes JERARDA LAKE